Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott mondott köszöntőt a Békés Megyei Földhivatal szervezetében működő Békéscsabai Körzeti Földhivatal Hunyadi téri épülete komplex akadálymentesítésének elkészülte alkalmából. A beruházást a Békés Megyei Kormányhivatal az Európai Unió Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program által nyújtott 28 millió 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatásból valósította meg.

– Örömmel jelenthetem, hogy akadálymentesítettük a megyei földhivatalt is –  mondta Erdős Norbert. – A beruházást az Európai Unió által nyújtott támogatásból valósítottuk meg. A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2010-ben nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretén belül meghirdetett „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés” elnevezésű TIOP-3.3.1/A-10/1 kódszámú pályázati felhívásra. A megyei földhivatal illetékességi területén 75 település található, közel 370 ezer polgár ügyeit intézzük, a megyében nyilvántartott fogyatékkal élők száma több mint 40000 fő, akik az emberi teljesítőképesség korlátozottság szempontjából hátrányt szenvedhetnek, és ezért történt az egyenlő hozzáférésnek ilyen módon történő kialakítása. Pályázatunkat az Irányító Hatóság 28 301 656 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A komplex akadálymentesítés kivitelezési munkálatait egy kondorosi vállalkozás végezte, az épület műszaki átadása 2011. szeptember 23. napján volt, a záró rendezvényre ma, november 23-án kerül sor. A beruházás keretében, egy fizikai és egy infokommunikációs akadálymentesítés valósult meg. Az átalakítások lehetővé teszik, hogy az emberi teljesítőképesség korlátozottsága szempontjából mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszéd- és értelmi képességeikben akadályozott személyek maguk intézhessék hivatali
ügyeiket.

A mozgássérültek bejutását elősegítve átalakítottuk az épület bejáratát, a nagy szintkülönbség áthidalását személyi emelő beépítésével oldottuk meg. Az épület előtt és az udvarán akadálymentes parkoló készült. A vakok és
gyengénlátók tájékozódását vezetősáv, braille írásos információs táblák, továbbá tapintható térkép és hangos térkép is segíti. A hallássérültek kiszolgálását elősegítendő indukciós hurok került beszerelésre az átépített ügyfélpultokba.A kormánymegbízott így folytatta: – Kialakítottunk egy akadálymentes illemhelyet, amelyet pelenkázóval is felszereltünk. Vannak elképzeléseink arra, hogyan lehetne komfortosabbá, ügyfélbarátabbá tenni a földhivatali kirendeltségeket. Egy közvélemény-kutató cég vizsgálata mutatta ki, hogy azok a kismamák, illetőleg kispapák, akik a földhivatalban ügyfélként megjelentek, nehezményezték, hogy a közintézményeinkben olyan jellegű kialakítások nincsenek, amelyek a gyermekeknek a néhány perces foglalkoztatását biztosíthatják. Így aztán a kollégák anyagi
támogatásával a gyulai, illetőleg a gyomai földhivatal után komplett játszósarkot alakítottunk ki a békéscsabai és a szarvasi hivatalokban is. Az ügyfelek tájékoztatását elősegítendő, a földhivatal tevékenységét bemutató, braille írásos formában is elérhető információs füzeteket adtunk ki.
– A földhivatal 8 volt járási székhelyen van jelen, 5 körzeti földhivatal és 3 kirendeltség formájában – hangoztatta Erdős Norbert. – Bűszkén mondhatom, hogy 2007. év óta a földhivatalainknál egy terveszerű fejlesztési folyamat zajlik. Első ízben – saját forrásból közel 50 millió forint bevonásával – a Gyulai Körzeti Földhivatal épületét újítottuk fel, megvalósítva a fizikai akadálymentesítés követelményeit. Tekinthetjük ezt az egységes földhivatali arculat első megjelenítésének, az első mérföldkőnek. Közel 12 milliós ráfordítással 2008-ban, majd 2010-ben a békési
kirendeltséget korszerűsítettük, akadálymentes illemhely, új burkolat és konyha kialakításával. A korábban egy légterű irodákat gipszkartonnal leválasztottuk, biztosítva a nyugodt ügyintézés követelményeit. Az
akadálymentesítéssel kapcsolatban a Vidékfejlesztési Minisztériumtól is kaptunk támogatást, közel 6 millió forintt értékben. 2009-ben – szintén saját forrásból, közel 30 millió forint bevonásával – a mezőkovácsházi kirendeltség komplett ügyfélterét alakítottuk át, itt is megvalósítva a fizikai akadálymentesítés elemeit. Nyugodtan mondhatom, hogy 2010. a második nagy mérföldkő volt a földhivatal életében, ugyanis a gyomaendrődi kirendeltség komplex akadálymentesítését már uniós támogatásból valósítottuk meg. Az Európai Unió által nyújtott támogatás értéke 30
millió forintra rúgott. A harmadik mérföldkő a földhivatali fejlesztések folyamatában a 2011-es esztendő, ugyanis az idei évben három pályázat keretein belül, uniós forrásból megközelítően 90 millió forintot fordítottunk a komplex akadálymentesítésre. Immár hivatalosan is átadásra került a Szarvasi Körzeti Földhivatal és a Békéscsabai Körzeti Földhivatal épülete, valamint immáron a megyei földhivatalnak otthont adó, békéscsabai, Hunyadi téri épület is. A pályázatokat 2010-ben nyújtottuk be, a támogatási szerződés megkötésére 2011. júniusában került sor. Az egyszerű
közbeszerzési eljárást májusban megindítottuk, a vállalkozási szerződéseket július hónapban kötöttük meg. A kivitelezési munkálatok augusztus hónapban elkezdődtek mindhárom helyszínen, Az akadálymentesített ügyféltereket szeptember hónapban vehették birtokba az ügyfelek. Természetesen az élet nem áll meg, a fejlesztési tervek a következő évekre is megvannak. Ráfér a korszerűsítés az orosházi és a 2001-ben akadálymentesített szeghalmi földhivatal épületére is. Köszönet jár mindenkinek, aki a felújítási munkálatokban részt vett. Hadd említsem itt
külön meg Zátonyi Richárd megyei, Lénárt Gáborné szarvasi, és Priskin István békéscsabai földhivatali vezetők nevét.
Dícséretes, hogy a földhivatali élet a beruházások alatt sem állt meg, mindvégig biztosították az ügyfélfogadást és a zavartalan ügyintézést. A pénzügyi főosztály részéről Báder Erzsébet és Kovács Gabriella kolléganők munkája érdemel elismerést. A földhivatal vezetéséből pedig Dr. Sóvári Tibor projektmenedzser munkáját emelném ki.