A kormány nem hagyja magára a bűncselekmények és szabálysértések sértettjeit, az idei év az áldozatsegítés éve az Igazságügyi Minisztériumban – jelentette be még januárban Varga Judit miniszter. A bürokráciacsökkentést szolgáló jogszabálymódosításoknak köszönhetően március óta az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatokat a kormányhivatalok látják el.

A vonatkozó jogszabály értelmében a bűncselekmények vagy a tulajdon elleni szabálysértések (lopás, csalás stb.) következtében nehéz, rendkívüli élethelyzetbe került áldozatoknak nyújt azonnali pénzügyi segítséget az áldozatsegítés jogintézménye.

Az ügyfelek azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek a kormányhivatalban (Békéscsaba, József Attila u. 2-4.) lakhatásra, ruházkodásra, utazásra és élelmezésre, továbbá gyógyászati költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a segítség nem kártérítés; nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása. A pénzügyi segítséggel a kormányhivatal – egyedi mérlegelés alapján – a krízishelyzet orvoslásához tud hozzájárulni.

A kérelem benyújtására a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetését követő öt napon belül van lehetőség. A határidő betartását az eljáró nyomozó hatóság (rendőrség), ügyészség vagy bíróság által kiállított igazolással kell bizonyítani a kormányhivatalban.

Az azonnali pénzügyi segély összegét az áldozatot ért cselekmény következtében kialakult helyzete, valamint az határozza meg, hogy milyen hosszú ideig nem tudja önerőből megoldani anyagi problémáit. Az azonnali pénzügyi segély adható legmagasabb összege 141.875 forint.

Fontos azonban tudni, hogy az áldozat a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat véglegessé válását követő 3 évig köteles visszafizetni a megítélt összeget, ha a hatóság jogerősen megállapította, hogy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény nem bűncselekmény, vagy az érintett az eljárás során valótlan adatot szolgáltatott. Visszafizetésre okot adó körülmény az is, ha a kár vagy a rendkívüli kiadás más forrásból részben vagy egészben megtérült.