A Kormány a hatékony, megbízható, polgárbarát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyen van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten.

A szervezetfejlesztés második lépcsőfoka 2013. január 1-jétől a járási rendszer megszervezése volt, amelynek célja, hogy az államigazgatás közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Ennek eredményeként Baranya megyében tíz járás – ezzel együtt tíz járási hivatal – került kialakításra. Az államigazgatási reform harmadik lépcsőfokaként a járási hivatalok szervezeti egységeként megkezdődött a járási kormányablakok kialakítása, amelyek ügyfélbarát, ügyfélközpontú, magas szakmai színvonalú államigazgatási szolgáltatásokat nyújtanak az állampolgárok széles körét érintő ügyekben. Baranya megyében jelenleg 13 kormányablak működik. A kormányablakok biztosítják, hogy az állampolgároknak a különféle államigazgatási ügyeikkel ne kelljen hatóságtól hatóságig vándorolniuk, így az iratok továbbításával gyors és hatékony szolgáltatást nyújtanak. A járási hivatalok megszervezték az ügysegédi rendszert, melynek lényege, hogy a kormánytisztviselők meghatározott időben a településeken várják az ügyfeleket, így az állampolgároknak ügyeik intézése érdekében nem kell a járási székhelyre utazniuk, hanem azokat lakóhelyükön elindíthatják vagy elintézhetik.

A kormányhivatalt a kormánymegbízott vezeti, gyakorolja jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit. Megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatali szervezetét a főigazgató irányítja, helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén.

A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra tagozódik. A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető. A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású járási hivatalok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok. A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége. Önálló osztály jogállású szervezet a kormánymegbízotti kabinet, a főigazgatói titkárság, a védelmi bizottság titkársága és a belső ellenőrzési osztály.


Dr. Horváth Zoltán, Baranya megye kormánymegbízottja


Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató

 

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek