A Baranya Megyei Kormányhivatal az idei évben is támogatja a munkahelyüket vesztett vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők munkaerőpiaci képzésben való részvételét.

A Baranya Megyei Kormányhivatal 2016. december 2-án ajánlattételi felhívást tett közzé a 2017. évben képzéseket indító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének összeállításához.

A képzések célja a munkaerőpiac különböző szereplői ismételt munkába állásának elősegítése a munkaerőpiaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.

A beérkezett ajánlatok alapján összeállított képzési jegyzék a kapcsolódó anyagok között megtekinthető. A képzések az év során folyamatosan indulnak majd, bővebb információ a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető.