A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatosan a Baranya Megyei Kormányhivatal sajtóbejárást tartott, 2011. július 13.-án. Célja a média és a lakosság tájékoztatása az eljárás szereplőiről, jellemzőiről, problémáiról. A programon részt vettek a Kormányhivatal vezetői, köztük Dr. Hargitai János, kormánymegbízott (a képen), és a parlagfű-mentesítésben résztvevő szervek képviselői.

Parlagfű-bejárásA Kormányhivatal a parlagfű-mentesítési feladatokat megyei szinten koordináló szervezet. A parlagfű-mentesítés területén elsődleges fontosságúnak tartja a lakosság megfelelő tájékoztatását a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatokról, illetve az azok elmulasztásához kapcsolódó következményekről. A bejárás a Baranya Megyei Kormányhivatal törzshivatalának épületéből indult.

A magas szintű tájékoztatás követelményét szem előtt tartva a sajtó képviselői a program során megismerkedhettek:

  • a védekezésben szerepet játszó államigazgatási és önkormányzati szervezetek képviselőivel,
  • a mentesítési feladatok ellátásának módjával, eszközeivel,
  • több parlagfűvel fertőzött területtel (bel-, és külterülettel, vasúti, közúti területtel),
  • a védekezés problémáival,
  • az allergiás-asztmás megbetegedésekkel kapcsolatos feladatokkal (Pécsi Városi Tüdőgondozó),
  • a népegészségügyi, a parlagfű-felderítéssel kapcsolatos földhivatali és a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos növényvédelmi feladatokkal

Dr. Jászberényi Gábor, igazgatóA parlagfű az elmúlt 10-15 évben Magyarország egyik legelterjedtebb allergiát okozó gyomnövényévé vált. Az allergiások száma gyorsan nő, jelenleg mintegy kétmillió ember szenved parlagfű-allergiában Magyarországon. A növény pollenszórásának időtartama az éghajlati tényezőktől függően folyamatosan tágul, a pollenek korábban tapasztalt augusztusi, majd július közepi megjelenése helyett, ma már gyakran július elején, vagy akár június végén is mérhető a pollenkoncentrációja a légkörben. Mivel a parlagfű allergia nem gyógyítható, ezért fontos a gyomnövény termőterületének visszaszorítása, a kifejlődött növény irtása.

A programon részt vettek:

Dr. Hargitai János, kormánymegbízott – Baranya Megyei Kormányhivatal
Dr. Jászberényi Gábor, igazgató (a képen) – Baranya Megyei Kormányhivatal
Dr. Wéber Gabriella, igazgató - Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Kanyuk Attila, igazgató-helyettes – Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Oppé László – Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Dr. Endrédi Gábor – Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatala, Hatósági Főosztály
Bozsits Boldizsár – BIOKOM Kft.

A Parlagfű-mentesítés szervezeti háttere

A Kormányzat - a parlagfű, mint legelterjedtebb allergiát okozó gyomnövény elleni védekezés koordinálására – 2003.-ban Parlagfűmentes Magyarországért néven Tárcaközi Bizottságot hozott létre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve más minisztériumok bevonásával.

A tárcaközi bizottság munkájának elősegítésére, illetve a megyei, regionális szintű parlagfű-mentesítési feladatok végrehajtásának koordinálására 2006.-ban a megyei államigazgatási kollégium keretein belül megyei parlagfű-mentesítési bizottságok jöttek létre. A bizottságok az államigazgatási szervek regionalizációjának megfelelően 2007.-től már régiós szinten működnek, megyei szinten a védekezési feladatok szervezését a bizottságok megyei munkacsoportjai látják el. A munkacsoport tagjai voltak az ÁNTSZ, a Baranya Megyei Földhivatal, a Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei szervei mellett több más államigazgatási szerv, és civil szervezet - mint az Asztmások és Allergiások Baranya Megyei Egyesülete és a Környezetünkért Közalapítvány - is.

A Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottságot megszüntették, de 2011.-ben is a korábbiaknak megfelelően szükséges a parlagfű irtása. A parlagfű-mentesítést végző államigazgatási szervek jelentős része a Baranya Megyei Kormányhivatalba integrálódott, így az egyes szervek közti koordináció könnyebbé vált.

A parlagfű-mentesítésre irányuló eljárás alapvető szabályai

Az eljárás továbbra is lakossági bejelentés, vagy az illetékes szervek (külterületen megyei földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzatok polgármesteri hivatali körjegyzőségei) által felderített adatok alapján indulhat.

A tényállás tisztázása után belterületen a jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal – ha szükséges - elrendeli a közérdekű védekezést (kényszerkaszálást). Fontos, hogy az eljáró szevnek az eljárás megindításáról nem kell előzetesen értesíteni az ügyfeleket (mert a parlagfű kiemelten allergén gyomnövény, így szükséges elkerülni az időveszteséget)! A közérdekű védekezés elrendelését megelőzően – más növényvédelmi eljárásoktól eltérően – nem történik meg a földhasználó számára a védekezési kötelezettség határidővel történő elrendelése, ennek mellőzésével elrendelhetik a védekezést (vagyis a földhasználó felszólítása nélkül megtörténik a terület „kényszerkaszálása”).

A közérdekű védekezés foganatosítása elvégezhető saját munkaerővel, de megbízható erre valamely külső szervet, vállalkozót is, ennek költségeit pedig a parlagfűvel fertőzött terület használójának kell megfizetnie (amelyet a Nemzeti Adó- év Vámhivatal ha szükséges adók módjára behajt)!

A közérdekű védekezéssel, illetve annak végrehajtásával nem ér véget azonban az eljárás, a növény- és talajvédelmi hatóságnak ugyanis lehetősége van növényvédelmi bírság kiszabására.

A növényvédelmi bírság kiszabására kezdetben belterületen a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai voltak jogosultak. A bírság kiszabására feljogosító hatáskör 2009.-ben belterületen is a helyi önkormányzatok jegyzőitől/körjegyzőitől átkerült a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokhoz (jelenleg: kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai)! A rendelkezés célja alapvetően az volt, hogy a helyi viszonyok által esetlegesen befolyásolt jegyzők bírságolási gyakorlata egy helyi szinten nem érdekelt szervhez kerüljön.

A növényvédelmi bírság kiszabásának szabályai

A földhasználó – aki általában a földtulajdonos - köteles az általa használt földterületen minden év június 30.-ig az általa használt valamennyi ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október 31.) fenntartani (pl.: többszöri kaszálással). A virágzó parlagfű kaszálása gyakran nem akadályozza meg a pollenszórást, ezért a virágbimbó kialakulását megelőzően szükséges védekezni.

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljáró növényvédelmi szerv - belterületen az illetékes jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal növény és talajvédelmi igazgatósága - elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést.

Aki megszegi parlagfű-mentesítési kötelezettségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek alapja a parlagfűvel érintett terület nagysága, illetve fekvése (külterület, belterület). A bírság alapjául szolgáló terület meghatározásánál azonban nem az adott földterület egészének a nagysága került meghatározásra, hanem annak parlagfűvel borított részei (parlagfű-foltok).

A növényvédelmi bírság összege

Belterületen:
50 m2-ig 20 000 Ft
50-100 m2-ig 20 000-50 000 Ft
100-200 m2-ig 50 000-100 000 Ft
200 m2-től 1 ha-ig 100 000-750 000 Ft
1 ha-tól 750 000-5 000 000 Ft

Külterületen:
1 ha-ig 20 000-50 000 Ft
1-5 ha-ig 50 000-150 000 Ft
5-10 ha-ig 150 000-225 000 Ft
10-30 ha-ig 225 000-1 000 000 Ft
30-50 ha-ig 1 000 000-2 000 000 Ft
50-100 ha-ig 2 000 000-3 750 000 Ft
100 ha-tól 3 750 000-5 000 000 Ft

A növényvédelmi bírság összegét az eset valamennyi körülményét figyelembe véve kell meghatározni, figyelembe kell venni az jogsértő állapot fennállásának időtartamát, az érintettek körét, a jogsértő magatartás ismételt végrehajtását, vagy esetlegesen az ezzel történő előnyszerzést.

Ha a külterületi parlagfűvel borított terület átlaga nem haladja meg az adott földterület 10%-t, a bírság mértéke mérlegelés nélkül megegyezik az adott területnagyságra irányadó tétel legkisebb összegével. Amennyiben a fertőzöttség mértéke meghaladja az 50%-t a bírság mértéke az irányadó tétel legmagasabb értéke kell hogy legyen.

A kiszabott bírságok összértéke Baranya megyében külterületen

2005. évben: 748 Ha-on 273 ügyféllel szemben 13.660.000 Ft.
2006. évben: 601 Ha-on 312 ügyféllel szemben 12.048.000 Ft.
2007. évben: 650 Ha-on 232 ügyféllel szemben 7.500.000 Ft.
2008. évben: 708 Ha-on 364 ügyfélllel szemben 16.660.000 Ft.
2009. évben: 277 Ha-on 173 ügyféllel szemben 6. 293.225 Ft.
2010. évben: 376 Ha-on 174 ügyféllel szemben 8.912.000 Ft.

A 2007. évben tapasztalható csökkenés oka azon módszertani váltás volt, mely szerint az ugyanazon ügyféllel szemben több földterületen történő eljárás esetén az eljárást összevonták (így csökkent az eljárás alá vont területek összesített nagysága), illetve az adott évben tapasztalható szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt csökkent a parlagfű mennyisége.

A kiszabott bírságok összege Baranya megyében belterületen

2005. évben: 72,46 Ha-on 72 ügyféllel szemben 676.000 Ft.
2006. évben: 60,37 Ha-on 117 ügyféllel szemben 6.140.000 Ft.
2007. évben: 85,213 Ha-on 298 ügyféllel szemben 2.050.000 Ft.
2008. évben: 137,2 Ha-on 83 ügyféllel szemben 4.465.800 Ft.
2009. évben: 80,7 Ha-on 31 ügyféllel szemben 3.395.000 Ft.
2010. évben: 62,1 Ha-on 49 ügyféllel szemben 15.254.800 Ft.

A közérdekű védekezésekre vonatkozó adatok belterületen

2005.: 94 db. elrendelt, ebből 47 végrehajtott 19,11 Ha területen 356.479 Ft költséggel
2006.: 88 db. elrendelt ebből 65 végrehajtott 30,24 Ha területen 3.002.398 Ft. költséggel
2007.: 25 db. elrendelt, ebből 16 végrehajtott 12,919 Ha területen 1.67382 Ft. költséggel
2008.: 303 db. elrendelt, ebből 213 db. végrehajtott 15,11 Ha területen 3.016.550 Ft. költséggel
2009.: 32 db. elrendelt, ebből 14 esetben végrehajtott védekezés 93.430 Ft. összköltséggel
2010. nem rendelkezünk megyei összesített adatokkal

A közérdekű védekezés költsége a terület használóját terheli, amelyet a befizetés elmaradása estén az adóhatóság adók módjára behajt.

A fotókat készítette: Dr. Péterfai István