Akinek nem sikerült elég pontot szereznie a tavaszi érettségi időszakban, az most javíthat, esetleg több pontot érő, szintemelő vizsgát tehet. A 2019/2020. tanév október-november hónapjában esedékes közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra 2019. szeptember 5. napjáig lehet jelentkezni.

Baranya megyében az őszi érettségi vizsgákra jelentkezők az alábbi, vizsgaszervezésre kijelölt intézmények valamelyikében, illetve a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályán adhatják le személyesen vagy meghatalmazott útján jelentkezésüket:

• Pécsi Leőwey Klára Gimnázium (7621 Pécs, Szent István tér 8–10.)
• Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7623 Pécs, Rét utca 10.)
• Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály (7621 Pécs, Megye u. 19.)

A jelentkezők részére a jelentkezési lap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

Amennyiben a jelentkezők a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz postai úton kívánják benyújtani jelentkezésüket, úgy azt - az említett jelentkezési lap megfelelő kitöltése, kinyomtatása és aláírása után - a szükséges mellékletek csatolásával, a következő címre küldhetik meg: Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály (7621 Pécs, Megye u. 19.)

Személyes jelentkezés alkalmával a jelentkezőknek minden esetben az eredeti dokumentumokat kell a kormányhivatalban bemutatniuk.

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
Javasoljuk, hogy az érdeklődők a jelentkezési lap benyújtását megelőzően tájékozódjanak arról, hogy az érettségi vizsga díjköteles-e. Amennyiben a vizsga díjköteles, úgy a fenti kormányhivatali címen kérhetnek személyesen csekket, vagy banki átutalással is teljesíthetik a befizetést az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt, illetve az átutalásról szóló banki igazolást a jelentkezési laphoz csatolni szükséges.

A fizetendő vizsgadíj összege:
- Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára,ez az összeg 2019-ben 22.000,- Ft.
- Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára, ez az összeg 2019-ben 37.000,- Ft.
A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.

Az őszi írásbeli érettségik 2019. október 11-én kezdődnek a nemzetiségi nyelvi és irodalmi vizsgával, és a fizikával zárulnak, 2018. október 25-én. Az őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái emelt szinten 2019. november 7-tól 11-ig tartanak majd, középszintű szóbeli vizsgák pedig 2019. november 18-től 22-ig.

További kérdés esetén a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályának munkatársaihoz lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Hatósági és Oktatási Osztály (telefon:72/795-823)
dr. Halmosné Czigelédi Judit (telefon: 72/795-805)
dr. Imréné Óbert Nikoletta (telefon: 72/795-801)