A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal vezetője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2013. január 1-jétől a Kecskeméti Járási Hivatal a 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. szám alatti székhelyen működik, telefonon elérhető a 76/516-200 számon, e-mailen: kecskemet@bacsjaras.gov.hu.

A Kecskeméti Járási Hivatal illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki: Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét Kerekegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld.

2013. január 1-jétől a Járási Hivatal jár el általános elsőfokú hatóságként szabálysértési ügyekben, ellátja a feladat- és hatáskörébe utalt egyes szociális ellátásokkal és szociális igazgatással összefüggő feladatokat (időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás megállapítása, egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szociális rászorultság igazolása, hadigondozás) valamint ellátja a járási hivatal feladat-, és hatáskörébe utalt egyéb általános igazgatási és hatósági feladatokat.

Ügyfélfogadás: H-SZe: 8.15 – 12 óráig és 13 -16.30 óráig, Cs: 8.15-12 óráig és 13-18 óráig, P: 8.15-14.00 óráig

2013. január 1-jétől a Járási Hivatal látja el az okmányirodai feladatokat is, azonban az okmányirodák változatlanul a megszokott helyeken, változatlan ügyfélfogadási időben állnak a lakosság szolgálatára.

Ügyfélfogadás: Kecskemét, Rákóczi út 5.: H-Sze: 8-16.30 óráig, Cs: 8-18 óráig; Kecskemét, Tesco Hipermarket: H-P: 10-18 óráig, Szo: 8-15 óráig, V: 8-12 óráig

Lajosmizse, Városház tér 1.: H, Sze, Cs: 8 -11.30 óráig és 13 - 15.30 óráig, K és P: nincs ügyfélfogadás

Kerekegyháza, Fő u. 47/A.: H: : 8 -11.30 óráig, K: 13 -15.30 óráig, Sze: 8 -11.30 óráig és 13 -15.30 óráig, P: 8 -11.30 óráig, Cs: nincs ügyfélfogadás

Az okmányirodák – a lakcímbejelentést kivéve - az ország területére kiterjedő illetékességgel látják el a hatáskörükbe utalt feladatokat.

A járási szakigazgatási szervek székhelye és ügyfélfogadási rendje:

A Járási Hivatal szakigazgatási szervei a feladat- és hatáskörükbe utalt ügyekben elsőfokú hatóságként járnak el:

  • 2013. január 1-jétől a Járási Hivatal szakigazgatási szerveként a Járási Gyámhivatal látja az első fokú gyámhatósági feladat- és hatásköröket (kivéve: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, amely továbbra is jegyzői hatáskörben marad.)

A Járási Gyámhivatal új helyen, a Járási hivatal székhelyén, a Széchenyi krt. 12. szám alatt, azonban változatlan ügyfélfogadási időben várja ügyfeleit.

Ügyfélfogadás: H-Sze: 8.15 – 11.30 óráig és 13 – 16 óráig, Cs: 8.15 – 11.30 óráig és 13.00 – 17.30 óráig, P: nincs ügyfélfogadás.

A Járási Hivatal Lajosmizsei Kirendeltségén (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) a Gyámhivatal az alábbi változatlan ügyfélfogadási időben áll az ügyfelek rendelkezésére: H: 8 – 12 óráig és 12.30 – 16.30 óráig, Sze: 12.30 – 16.30 óráig, Cs: 8 – 12 óráig

A Járási Hivatal Kerekegyházi Kirendeltségén (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.) a Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje: H: 8-12 óráig, K: 13-15.30 óráig, Sze: 8-12 óráig és 13-15.30 óráig, P: 8-12 óráig, Cs: nincs ügyfélfogadás

  • Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (Kecskemét, Klapka u. 34.) Ügyfélfogadás: H, K, Cs: 8 -15 óráig, Sze: 8 -18 óráig
  • Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala (Kecskemét, Fecske u. 25.) Ügyfélfogadás: H, Sze: 8 -11.30 óráig és 13 – 15 óráig, K: 8 -11.30 óráig és 13 – 17 óráig, Cs, P: 8 -11.30 óráig
  • Kecskeméti Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala (Kecskemét, Halasi út 34.) Ügyfélfogadás: H-Cs: 8 – 16.30 óráig, P: 8 – 14 óráig A falugazdászok ügyfélfogadása a megszokott ügyfélszolgálati helyeken: H – Cs: 7.30-16 óráig, P: 7.30 – 13.30 óráig A Kecskeméti Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal illetékessége a Kecskeméti Járás és a Tiszakécskei Járás területére terjed ki.
  • Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)

Közegészségügy ügyfélfogadás: H: 8-12 óráig, Cs: 12.30-15.30 óráig
Gyermek- és ifjúság egészségügy ügyfélfogadás: K: 8-12 óráig
Járványügy ügyfélfogadás: Sze: 8-10 óráig
Egészségügyi igazgatás ügyfélfogadás: K: 9-11.30 óráig
Vezető védőnő ügyfélfogadási ideje: Sze: 9-11 óráig

Járási Népegészségügyi Intézet Családvédelmi Szolgálata (Kecskemét, Deák F. tér 5. VIII. emelet) ügyfelet kizárólag előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján fogad. Bejelentkezni munkanapokon 13-14 óra között a 76/516-813 vagy a 76/516-814 telefonszámon lehet. Bejelentkezett ügyfelek részére az ügyfélfogadás: H-Cs: 7.45-13 óráig és 14-15 óráig, P: 8-13 óráig A Kecskeméti Járási Népegészségügyi Intézet illetékességi területe a Kecskeméti Járás, a Kunszentmiklósi Járás és a Tiszakécskei Járás területére terjed ki.

  • Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Kecskemét, Szent István krt. 17/A.)
    Ügyfélfogadás: H, Sze: 8 -16.30 óráig, P: 8-14 óráig A Kecskeméti Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal örökségvédelmi feladatok tekintetében, valamint a műemlékekkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatok tekintetében Bács-Kiskun megye egész területén illetékes. A Kecskeméti Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított külön jogszabályban meghatározott általános építésügyi hatósági ügyben első fokú kiemelt építésügyi hatóságként illetékes a Kecskeméti, a Tiszakécskei, a Kiskunfélegyházi és a Kiskunmajsai Járás területén.